Aktionsuniversitetet tager udgangspunkt i, at fremtidens kompetencer peger i retning af at kunne håndtere uforudsigelige forandringer.
Det betyder, at vi ikke længere, hvis nogensinde kan løse problemer og udfordringer selv. Vi er forbundne på kryds og på tværs.

Det kalder på, at vi skaber stærke relationer mellem offentlige organisationer, myndigheder,  private virksomheder, ngo’er, lokale fællesskaber,  startups, uddannelsesinstitutioner, universiteter og lokale steder.

Det udfordrer vores måde at forstå ledelse og organisering på. Det er ikke længere tilstrækkeligt at bruge sin funktion, sin viden og erfaring inden for ét system. Vi skal alle bruge al den viden, vi har skabt på alle mulige forskellige arenaer til i fællesskab at skabe nye bæredygtige handlinger.

Lederskab bliver mere og mere et spørgsmål om at kunne skabe rum til kollektiv og fællesskabende lederskab på tværs af roller, siloer og grænser.

Lederskabelse bliver en kollektiv proces og det bliver et spørgsmål om sammen at kunne ”se” mange forskellige former for feed-back og om at respondere på dem, der kan skaber en mærkbar merværdi.

Gennem forskellige forløb – med afsæt i FNs verdensmål – arbejder vi med at bane vejen for et paradigmeskifte inden for lederskabelse, organisering og læring.