Aktionsuniversitetet skaber rum til bæredygtig ledelse. Det gør vi i mange forskellige sammenhænge. Alle vores forløb handler om at bruge FN’s verdensmål til at omsætte dem til konkrete handlinger i praksis. Eksempler på forløb:

Bæredygtig Ledelse, valgfag på DTU i samarbejde med DJØF
(Kontakt: Christa.Breum.amhoj@gmail.com)

Bæredygtig Ledelse, når opgaven og stedet sætter holdet! Et forløb hvor vi med afsæt i FNs verdensmål skaber rum til kollektiv ledelse på tværs af siloer og roller. Vi arbejder på Teaterøen for at understrege det kreative mellemrum (Kontakt: Christa.Breum.amhoj@gmail.com)

Bæredygtig Ledelse, fra ego til øko! Et forløb for offentlige ledere, der vil mobilisere og organisere værdi på tværs af den kendte viden.
(Kontakt: Morten Svalgaard Nielsen: mortensvalgaard@gmail.com)

Aktionsskolen på Prags Boulevard er et format, hvor vi arbejder med at skabe bæredygtig ledelse ved at gro den lokalt og med borgere og natur (Kontakt Oleg Koefoed: oleg@growing-pathways.com)

Sanse-hytten er et format for bæredygtig ledelse, hvor deltagerne inviteres til at omforme professionel ledelse forstået som hierarkier, roller, rutiner og ledelse på distance til at forstå det som et spørgsmål om, at kunne modtage feed-back fra mange systemer og sanser
(kontakt: tine.huge@icloud.com)