Klimakrise, demokratisk tillidskrise, økonomisk recession, politisk polarisering, Black Lives Matter– der er ingen tvivl om at vi lever i turbulente og uforudsigelige tider. 

Hvor går vi hen – som ledere, borgere, politikere og mindre virksomhedsejere og studerende – for at adressere de globale og overvældende udfordringer lokalt? Vi mødes naturligvis i Aktionsuniversitetet, hvor vi mødes på tværs af roller, siloer og grænser.

COVID-19-krisen har senest mindet os alle om, at vi er forbundet på tværs af kroppe, steder og arter. Vi er jordiske! Vi er ikke herskere over jorden, men vi må interagere med den og forhold os til de udfordringer, der lige nu accellererer. Derfor hedder denne den første begivenhed ud af 3 frem mod World Architect Forum om at komme tilbage til jorden og om at forbinde sig med jorden.

TEATERØEN ET KREATIVT MELLEM RUM I BYEN
Igennem mange år har vi erfaret, at de største samfundsproblemer er for komplekse til at løse inden for vante organisationer, strukturer og rammer. 

Derfor inviterer Aktionsuniversitetet til det første af tre BACK TO EARTH arrangementer på Teaterøen, hvor vi i fællesskab arbejder videre med at gentænke, eksperimentere og afprøve nye ledelsesmæssige spor, veje og og metoder til at skabe løsninger og intelligente omveje med målet om at løse de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor. 

Teaterøen er et mellemrum i byen, der inspirerer os til at tænke og handle kreativt og på nye måder sammen.

PRAKTISK INFORMATION 
BACK TO EARTH giver mulighed for at vælge to aktioner fordelt over to dage. Overblikket over de 20 aktioner vil senere kunne læses her (link).

Prisen for arrangementet er 1500 kr. for begge dage. Betaling sker til 4671PQ på MobilePay. Kontakt dorthe@lederskabelse.dk hvis du skal bruge en kvittering til regnskab. 

De 1500 kr. dækker kun de direkte omkostninger, da alle aktionsholdere medvirker pro bono. 

Dog er der mulighed for fripladser til studerende, ledige m.m. Kontakt dorthe@lederskabelse.dk for mere information om fripladser. 

Alle aktioner vil blive afholdt med behørig afstand og på separate lokationer, så regler for social distancing overholdes. Grundet de nuværende coronarestriktioner kan der til plenumoplæggene max deltage 100, men virtuel deltagelse vil være mulig. 

VORES OVERORDNEDE VISION er at gro håbefulde, resiliente og virksomme fællesskaber med afsæt i det levede liv. Vi ønsker at at bidrage til at opbygge og udvikle ledelsesmæssigt og organisatorisk kapacitet til at skabe nye bæredygtige løsninger på de sværeste af vores samfundsmæssige udfordringer. Det kan for eksempel være skabelsen af bæredygtige byer, gensidig forståelse mellem land og by, et bæredygtigt kriseberedskab eller et arbejdsliv, hvor der er plads til at se mennesker som levende, sanselige væsener. 

Vi arbejder med at udvikle WHOs 6 P’er som metoder til at realisere FNs verdensmål og har allerede mange og gode erfaringer fra forskellige kommuner og NGO’projekter. Alle aktioner vil være inspireret af disse P’er og vil forholde sig til dem på forskellige, men sanselige og kreative måder.

People: Opgaven sætter holdet
Participation: Gå på kanten af din formelle rolle. Brug kreative metoder til at tænke og handle på nye måder
Place: Kortlæg erfaringer, fællesskaber, kvaliteter og natur ifht problemet: Hvad bliver nu muligt?
Peace: Inviter og inkludere flere stemmer. Aktiver det skabende nærvær
Prosperity: Hvordan skaber denne proces værdi på flere bundlinier?

(Læs mere i Journal of Local Economy; Amhøj 2019, Kofoed 2019)

Tovholderne arbejder således med denne ramme (indsæt link til invitationen – den vedhæftede fil)

HVEM ER INVITERET?
Vi inviterer ledere, politikere, NGO’er, borgere, iværksættere, netværksskabere, forskere og kunstnere til at arbejde på nye måder i en verden i uforudsigelig bevægelse. Vi undersøger sammen, hvordan vi kan tage det bedste med fra vores strukturer og samtidig åbne os for nye og bedre handlinger. 

Vi søger svar på de komplekse udfordringer – også kaldet ’wicked problems’ –  som kalder på alternative løsninger og veje end det vores nuværende velfærdssystem og civilsamfund kan skabe.

Vi undersøger sammen, hvordan vi kan tage det bedste med fra vores strukturer og samtidig åbne os for nye og bedre handlinger. Vi søger svar på de komplekse udfordringer – eller ’wicked problems’, som kalder på alternative løsninger og andre veje end det vores nuværende velfærdssystem og civilsamfund kan skabe. Metoderne er kreative, æstetiske og sætter erfaring og lederskab i centrum

Gennem æstetiske, kunstneriske og designmæssige metoder og teknologier eksperimenterer vi med at finde nye svar på de samfundsmæssige udfordringer. Sammen bliver vi klogere på, hvilket lederskab det kræver at forme og bevæge de fællesskaber, som bærer nye løsninger. Deltagerne får erfaringer med, hvordan de kan træne et fællesskabende mindset, hvor lederskabet produceres i fællesskab uden at gå på kompromis med den klare retning, koordinering og commitment.

LEVEDYGTIGHED – EN ØKOLOGI AF AKTIONER, DER KAN GRO FREM TIL 2023

Som en del af BACK to EARTH afholder vi i alt tre arrangementer på Teaterøen/Refshaleøen frem til WORLD ARCHITECT FORUM CONFERENCE IN COPENHAGEN i 2023.. Vores ambition er, at gøre Teaterøen/Refshaleøen til en økologi af aktioner – et Aktionsuniversitet – der skaber og fremmer bæredygtige fællesskaber om nye måder at tænke, praktisere og udvikle lederskab på tværs af roller, siloer og organisationsgrænser. 

Vi håber, at du vil med os på rejsen..