Aktions-skoler er de lokale læringsrum vi skaber i byens rum sammen med borgere, organisationer og NGO’er. Aktionsskolen på Prags Boulevard i København er et eksempel på det. Et andet eksempel er Den Fællesskabende Cykel i Horsens Kommune, som er ved at blive til sammen med Sund By, lokale fællesskaber og produktionsskoler mm.

Aktions-skoler skaber og mobiliserer lokal viden om fx natur, kultur og sundhed og skaber rum til socialentreprenøriske og lokale fællesskaber. 

Vi gror kreative, levende, virksomme, håbefulde og resiliente byer ”indefra” de erfaringer, der allerede er lokalt.