Aktionsuniversitetet består af en voksende forening af visionære praktikere (primært offentlige ledere), aktionsforskere, performance- og design folk, kunstnere mm. Sammen udvikler og forsker vi i kreative, æstetiske, aktivistiske, demokratiske og performative metoder i forhold til at skabe fællesskab og deltagelse i forhold til løsninger af samfundsmæssige udfordringer.

Vi forstår forskningens rolle som den, der holder rum til, at andre kan gro nye stier, ideer, løsninger og relationer. Samtidig forsker vi i de processer.

VORES VISION er at gro håbefulde, resiliente og virksomme fællesskaber med afsæt i det levede liv på konkrete steder. Vi ønsker at bidrage til at opbygge og udvikle ledelsesmæssigt og organisatorisk kapacitet til at skabe nye bæredygtige løsninger på de sværeste af vores samfundsmæssige udfordringer.

Det kan for eksempel være skabelsen af natur i byen, bæredygtige byer, gensidig forståelse mellem land og by, et bæredygtigt kriseberedskab eller et arbejdsliv, hvor der med afsæt i medledelse, fællesskabelse og kollektiv omsorg er plads til at se mennesker som levende, sanselige væsener.

Vi arbejder med at udvikle WHOs 6 P’er som metoder til at realisere FNs verdensmål og har allerede mange og gode erfaringer fra forskellige kommuner og NGO’projekter. Alle de aktioner vi arbejder med at skabe er inspireret af disse P’er og forholder sig til dem på forskellige, men sanselige og kreative måder. P’erne kan opsummeres på denne måde:

People: Opgaven sætter holdet

Participation: Gå på kanten af din formelle rolle. Brug kreative
metoder til at tænke og handle på nye måder

Place: Kortlæg erfaringer, fællesskaber, kvaliteter og natur ifht
problemet: Hvad bliver nu muligt?

Peace: Inviter og inkludere flere stemmer. Aktiver det skabende nærvær

Prosperity: Hvordan skaber denne proces værdi på flere bundlinjer?

Vi skriver løbende i danske og internationale tidsskrifter om de processer vi sætter i gang i organisationer og byrum og på tværs.  Hvert eneste P tilbyder cases, metoder og værktøjer, hvormed organisationer kan sætte mennesker fri og skabe værdi på nye måder.

Læs eksempelvis mere om P’erne som metode til værdi på flere bundlinjer i Journal of Local Economy; Amhøj 2019, Kofoed 2019.

Christa Breum Amhøj er forkvinde for og med-stifter af SDG-Aktionsuniversitetet 

Christa er PhD i Ledelsesteknologier fra Copenhagen Business School (CBS). Ekstern lektor på CBS og på DTU, hvor hun underviser i Ledelse og Bæredygtighed, samt Ledelse af Komplekse Relationer.

Desuden er hun tovholder og facilitator på en lang række af netværk. Eksempelvis hos Mandag Morgen, Altinget og i Sund By Netværket, som er den danske repræsentant for WHO.  I regi af Sund By Netværket har hun hjulpet mere end 30 kommuner til – gennem tværfaglige teams – at fællesskabe gennem natur og kunst og kultur og med borgere. 

Tidligere har hun været leder af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Skriv til Christa på christa.breum.amhoj@gmail.com

(Foto: Peter Bjerg)

Oleg Kofoed er med-stifter af Sdg-Aktionsuniversitetet og ejer af Growing Pathways.

Morten Svalgaard er næstformand i Sdg- Aktionsuniversitetet og seniorkonsulent i Region Hovedstaden. (mortensvalgaard@gmail.com)

Flemming Olsen, der blandt andet er tidligere Kulturdirektør i Herlev Kommune, er kasserer (flemming.olsen@godmail.dk)

Poula Helth er Aktionsuniversitetets mest flittige forfatter og har seneste redigeret “Læring i praksis”