Aktionsuniversitetet består af en voksende forening af visionære praktikere (primært offentlige ledere), aktionsforskere, performance-og design folk mm. Sammen udvikler og forsker vi i kreative, æstetiske, aktivistiske, demokratiske og performative metoder i forhold til at skabe fællesskab og deltagelse ifht løsninger af samfundsmæssige udfordringer.

Vi forstår forskningens rolle som den, der holder rum til, at andre kan gro nye stier, ideer, løsninger og relationer. Samtidig forsker vi i de processer.

VORES VISION er at gro håbefulde, resiliente og virksomme fællesskaber med afsæt i det levede liv på konkrete steder. Vi ønsker at bidrage til at opbygge og udvikle ledelsesmæssigt og organisatorisk kapacitet til at skabe nye bæredygtige løsninger på de sværeste af vores samfundsmæssige udfordringer.

Det kan for eksempel være skabelsen af bæredygtige byer, gensidig forståelse mellem land og by, et bæredygtigt kriseberedskab eller et arbejdsliv, hvor der er plads til at se mennesker som levende, sanselige væsener.

Vi arbejder med at udvikle WHOs 6 P’er som metoder til at realisere FNs verdensmål og har allerede mange og gode erfaringer fra forskellige kommuner og NGO’projekter. Alle de aktioner vi arbejder med at skabe er inspireret af disse P’er og forholder sig til dem på forskellige, men sanselige og kreative måder. P’erne kan opsummeres på denne måde:

People: Opgaven sætter holdet

Participation: Gå på kanten af din formelle rolle. Brug kreative
metoder til at tænke og handle på nye måder

Place: Kortlæg erfaringer, fællesskaber, kvaliteter og natur ifht
problemet: Hvad bliver nu muligt?

Peace: Inviter og inkludere flere stemmer. Aktiver det skabende nærvær

Prosperity: Hvordan skaber denne proces værdi på flere bundlinier?

Vi skriver løbende i danske og internationale tidsskrifter om de processer vi sætter i gang i organisationer og byrum og på tværs.

Læs eksempelvis mere om P’erne som metode til værdi på flere bundlinier i Journal of Local Economy; Amhøj 2019, Kofoed 2019.

Christa Breum Amhøj er forkvinde for og med-stifter af SDG-Aktionsuniversitetet (christa.breum.amhoj@gmail.com)

Hun er PhD i Ledelsesteknologier fra Copenhagen Business School (CBS). Ekstern lektor på CBS og på DTU, hvor hun underviser i Ledelse og Bæredygtighed. 

Desuden er hun tovholder og facilitator på en lang række af netværk. Eksempelvis hos Mandag Morgen, Altinget og i Sund By Netværket, som er den danske repræsentant for WHO. 

(Foto: Peter Bjerg)

Oleg Kofoed er med-stifter af Sdg-Aktionsuniversitetet.

Morten Svalgaard er næstformand i Sdg- Aktionsuniversitetet (mortensvalgaard@gmail.com)

Flemming Olsen er kasserer.