Christa er forperson for Aktionsuniversitet – og hun arbejder både med at gøre Aktionsuniversitetet til en eksperimenterende og kollaborativ platform for ledere, performere, borgere, forskere mm (foreningen) – og for at realisere Aktionsuniversitetet som en konsulentvirksomhed, der hjælper ledere og organisationer med at gentænke deres vilde problemer til nye potentialer og værdiskabelse.

Lige siden hun startede med at være forsker på CBS i 2020, har hun været optaget af, hvordan viden kan blive nyttig for samfundet.

I takt med de vilde udfordringer og katastrofer vores samfund står overfor, er det blevet mere og mere nødvendigt at flytte videns-og læringsprocesser derud, hvor livet foregår.

Christa arbejde for at bringe folk sammen på tværs af roller, siloer og organisationsgrænser og for at invitere ind i et rum, hvor “ekspertviden” bliver sat i spil gennem dynamiske processer, hvor alle stemmer kan bringes samme og skabe en kreativ og skabende polyfoni. Ambitionen er på den måde at bringe mennesker sammen – og skabe fællesskaber – der på livgivende, mærkbare og skabende måder kan møde fremtidens udfordringer allerede idag. Det handler om at vende individuelle frustrationer til håbefulde nye fællesskabte eksperimenter og aktioner.

De processer som Christa skaber rum for handler ofte om at skabe bevægelse mellem det kendte og det endnu ikke kendte, da det er i den bevægelse, at der kan opstå ny mærkbar værdiskabelse. Processerne kan kaldes New Public Entrepreneurship, Fællesskabelse eller Ledelse af Frisættelse. Et bærende element i læringsprocesserne er ofte: Hvordan kan vi skabe mere liv og give mere tilbage til stedet og til jorden? På den måde handler det også om regenerativ ledelse.

Lokale steder og deres ressourcer og kvaliteter bliver ofte overset, når det handler om ledelse af offentlig værdi. Christa er optaget af, hvordan vi i højere grad kan forbinde os med lokale steders kvaliteter, mønstrer og fortællinger, da det kan være kilde til at styrke både tilhørsforhold, fællesskab og fælles ansvar for de begrænsede ressourcer. Derfor er et centralt omdrejningspunkt for Christas aktionslæringsprocesser ofte lokal bærekraft.

Christa er PhD i Ledelsesteknologier fra Copenhagen Business School (CBS). Ekstern lektor på CBS, hvor hun underviser på faget Ledelse af den eksperimenterende organisation og på DTU, hvor hun underviser i Ledelse og Bæredygtighed, samt Ledelse af Komplekse Relationer.

Desuden er hun tovholder og facilitator på en lang række af netværk. Eksempelvis hos Mandag Morgen, Altinget og i Sund By Netværket, som er den danske repræsentant for WHO.  I regi af Sund By Netværket har hun de sidste 12 år hjulpet mere end 40 kommuner til – gennem tværfaglige teams – at fællesskabe gennem natur og kunst og kultur og med borgere. Fokus på disse processer har været at skabe netværk af mærkbare relationer.

Tidligere har hun været leder af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Skriv til Christa på christa.breum.amhoj@gmail.com