LEDERNETVÆRK FOR LEDERE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I SAMARBEJDE MED WHOs DANSKE REPRÆSENTANT (SBN).

LEDERNETVÆRK FOR LEDERE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I SAMARBEJDE MED WHOs DANSKE REPRÆSENTANT (SBN).

At lykkes på tværs gennem bæredygtig ledelse

I 2023 vil vi øve os i at finde balancen mellem det meningsfulde og tidskrævende leder-arbejdsliv – og se på bæredygtighed ift. de menneskelige ressourcer, det tværgående fokus og dét at lykkes i opgaven!

Ledernetværket bliver en form for ’laboratorium’, der med afsæt i steder, natur og kultur vil arbejde for en bæredygtig ledelsespraksis der rummer at mangfoldige aktører sammen kan skabe mere grønne, sunde og bærekraftige byer og mere velfærd for borgere. Vi ved at løsningerne findes lokalt, og på tværs af kommuner, foreninger og virksomheder. Al den viden og læring sørger vi for at få plads til at dele undervejs. Ledernetværksmøderne i 2023 bruger bl.a. uderummet på dagene og pirrer til sanserne både fysisk, mentalt og intellektuelt.

Christa Breum Amhøj og Oleg Kofoed er de gennemgående figurer (læs mere om dem i invitationen) – ligesom vi inviterer forskellige samtalepartnere med indenfor til faglig- og ledelsesmæssig refleksion. For der er brug for nye måder at agere som leder, hvis trivsel for dig, dine medarbejdere – og jeres samarbejdspartnere – skal gå hånd i hånd.

Læs mere her:

Sund By Ledernetværket 2023 (MØDE 1 AF 4)