LABORATORIUM FOR LOKAL BÆREKRAFT: ET TVÆRFAGLIGT AKTIONSLÆRINGSFORLØB I 2023 MED GULDBORGSUND KOMMUNE OG RKSK

LABORATORIUM FOR LOKAL BÆREKRAFT: ET TVÆRFAGLIGT AKTIONSLÆRINGSFORLØB I 2023 MED GULDBORGSUND KOMMUNE OG RKSK

Nyt laboratorium for ledere af bæredygtig stedudvikling

I vores fælles laboratorium på tværs af kommunegrænser og steder kommer du og din organisation med en opgave og med et område, hvor der kan være flere udfordringer i spil, der væver sig ind i hinanden. Med vores møder i laboratorierne får I viden om, hvordan tilgangen sammen med en fortløbende aktionslæringsproces kan være med til at finde intelligente omveje til vilde velfærdsproblemer.

Laboratoriet er et udviklingsarbejde, der med afsæt i steder, natur og kultur vil arbejde for at mangfoldige aktører sammen kan skabe mere grønne, sunde og bærekraftige byer og mere velfærd for borgere. Vi ved at løsningerne findes lokalt, og derfor er dette laboratorium baseret på aktionslæring, som deles på tværs af deltagerne. På tværs af kommuner, foreninger og virksomheder arbejder I med jeres vilde problem og styrker samtidig den organisatorisk kapacitets-opbygning. Et laboratorium er et “kursusforløb”, der rykker ud i virkelighed og hvor du/I lærer gennem tværfaglige grupper, der skaber handling i praksis.

Laboratoriet giver mulighed for ny viden, dialog med andre med ansvar for byudvikling samt mulighed for at konceptualisere jeres viden og sprede den.

Laboratoriet er for dig og dine kollegaer som arbejder med vilde velfærdsudfordringer i samspil med lokale steder og byer. Du/ I har et strategisk ledelsesansvar.

I to kommuner arbejder vi med at gentænke ensomhedsproblematikker, således at den fælles opgave bliver, hvordan vi kan fællesskabe åbne mødesteder til/med borgere.

Du kan læse om det forløb, vi er igang med nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune og Ringkjøbing Skjern Kommune her

https://www.canva.com/design/DAFQZzsX0us/-0DvMuso6WYUI_OOcD4aBA/view?utm_content=DAFQZzsX0us&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu