Kom og mød forfatterne til antologien “Transformationer på kanten – kreative passager til en regenerativ fremtid”

Med afsæt i antologien ”TRANSFORMATIONER PÅ KANTEN – Kreative passager til en regenerativ og livgivende fremtid” inviterer Aktionsuniversitet til 3 fordybelsesfredage.

Christa Amhøj & Morten Svalgaard Nielsen, der har redigeret antologien, er værter ved online events og inviterer nogle af bogens forfatter til en ”talk” om bogens mangfoldige kapitler.

Første fredag den 12. maj – med lektor i socialpsykologi Katia Dupret og lektor i socialt entreprenørskab Luise Li Langergaard, begge ved Roskilde Universitet

Anden fredag den 26. maj – med direktør for Center for Borgerdialog Anne Tortzen

Tredje fredag den 23. juni – med performancemager Vera Maeder og librettist og drivkraft musikteater PLEX Sanne Bjerg

Tid og sted: Vi mødes 3 fredage i 12. maj, 26. maj og 23. juni ml. kl 14.00-15.30 – online Zoom møde

Tilmelding pr. mail senest mandag før fordybelsesfredagen til Morten Svalgaard Nielsen: mortensvalgaard@gmail.com Efter tilmelding får du tilsendt et link.


Pris: Deltagelse i fordybelsesfredage er gratis, også for ikke-medlemmer.

Bogens præmis er en oplevelse af, at verden er blevet mere Wicked. Vi oplever et væld af lokale og globale katastrofer: krig i Europa, nedbrud af energi- og fødevareforsyninger, COVID, massive oversvømmelser, flygtningestrømme, megaskovbrande, en ekstrem stigning i antallet af ensomme unge, tab af biodiversitet osv. Derfor opstår forandringer ikke længere blot fra de indendørs kontorlandskaber, klasselokaler og bestyrelsesrum. Katastrofernes tidsalder presser os ud på kanten af vores kendte systemer og kalder på, at vi reflekterer over, hvilke typer lederskab, organiseringsformer og styringsteknologier vi kan og skal bruge til at lede med i en verden og på en planet, hvor der ikke længere er nogen faste koordinater. På tværs af antologiens mange forskellige kreative og æstetiske metoder tilbyder vi idéer om at kunsten og naturen – som de i øvrigt altid har gjort det – kan skabe passager til det ukendte og til vigtige bidrag til at håndtere the wicked world og til at skabe radikale transformationer på kanten.

Katia Dupret og Luise Li Langergaard har bidraget med kapitlet ”Politisk kunst: Utopi og følelser som metode til transformation” om spændingsfeltet mellem globale transformationer og radikale transformationer. Forfatterne foreslår, at der findes håb i selv de mest dystopiske realiteter. Håbet næres, når vi inspireres af de virkelige (fact-based) utopiske eksperimenter omkring os. I interaktionen med utopiske eksperimenter kan vi vække og træne vores etiske og sanselige dannelse, der også rækker til en anerkendelse af at være dybt forbundet ikke blot med andre mennesker, men også med naturen. Til det har vi brug for den interaktive og politiske kunst, som engagerer os i at opleve og sanse verden og hinanden på nye måder. Kapitlet undersøger, hvordan dystopiske globale transformationer skaber aftryk i os, og hvordan vi gennem brugen af utopi som metode kan åbne potentialet for nye sansninger og etisk dannelse og hermed potentielt radikal transformation. Kapitlet kan inspirere både ledere, kunstnere og iværksættere til, hvordan de gennem utopi som metode kan skabe et kollektivt rum til udforskning af følelser og etisk dannelse.

Anne Tortzen har sammen med Manon de Jongh bidraget med kapitlet ”Kan vi løse komplekse udfordringer med borgersamlinger?” handler om behovet for borgersamlinger i form af en dobbelt demokratisk krise og diskuterer borgersamlinger udefra: Hvilke muligheder og faldgruber rummer de? Herunder centrale opmærksomhedspunkter i forhold til at designe og forankre borgersamlinger. Derefter anlægges et psykologisk blik på borgersamlinger, og forfatterne undersøger, hvilke udfordringer og muligheder der er ved facilitering af deliberation mellem borgere, herunder centrale opmærksomhedspunkter i forhold til at organisere, lede og facilitere borgersamlinger: Holder antagelserne i den deliberative tænkning egentlig i praksis set med psykologiske øjne? Til slut diskuteres forudsætninger for borgersamlingens transformative kraft og potentiale for samfundsudvikling. Kapitlet kan give inspiration til, hvordan ledere, konsulenter og borgere, der er optaget af demokratiske processer, kan arbejde med at forstærke horisontale processer, hvor den formelle magt suspenderes.

Vera Maeder og Sanne Bjerg har bidraget med kapitlet ”En vejledning i at drømme sig til et post-kapitalistisk samfund”. Begge forfattere er performancekunstnere, og de bidrager med en beskrivelse af, hvordan deres kunstnergruppe helloearth!s æstetiske værk ”Tuesday Night Sleeping Club – visioning a post-capitalist society while we sleep” skaber nye bæredygtige værdier, der overskrider pengeøkonomiens rationale. Kapitlet skildrer et involverende og deltagerbaseret værk, der gennem et utal af æstetiske, drømmende og mærkbare metoder muliggør deltagernes engagement i at skabe et post-kapitalistisk samfund. Kapitlet kan med sin detaljerede vejledning inspirere både ledere, facilitatorer og iværksættere til, hvordan de kan bruge kreative og æstetiske metoder til – på grænsen mellem dag og nat – at skabe lyst, mod og håb til at skabe mærkbart bedre fremtider.

Bogen udgives i forår 2023 på Dansk Psykologisk Forlag og har forord af Rane Willerslev. Desuden består det superseje hold af: Gry Worre Hallberg, Vera Maeder, Sanne Bjerg, Katia Dupret, Luise Li Langergaard, Manon de Jongh, Anne Tortzen, Christian Have, Silas Harrebye, Kristine Ringsager, Thomas Binder, Kristine Samson, Flemming Olsen, Laura Storm, Poula Helth og Oleg Koefoed

Om Aktionsuniversitetet

Aktionsuniversitetet består af en voksende forening af visionære praktikere (primært offentlige ledere), aktionsforskere, performance-og design folk mm. Sammen udvikler og forsker vi i kreative, æstetiske, aktivistiske, demokratiske og performative metoder i forhold til at skabe fællesskab og deltagelse ift løsninger af samfundsmæssige udfordringer. Vi forstår forskningens rolle som den, der holder rum til, at andre kan gro nye stier, ideer, løsninger og relationer.