INVITATION til den modige leder, den nysgerrige facilitator, den skarpe fagprofessionelle, den regenerative byplanlægger, den fællesskabende studerende, den innovative borger, den menneske-orienterede design-thinker…og det generøse menneske!

SKAB EN PASSAGE TIL EN NY BÆREDYGTIG OG VÆRENSDYGTIG FREMTID

Du er hermed inviteret til en dag i fremtiden allerede nu. Er du nysgerrig på, hvordan ledelse af bæredygtighed udfordrer det eksisterende ledelsesparadigme og vores ledelsespædagogiske metoder, så kom og blive inspireret den 20. juni klokken 9:30-15:00. På denne dag taler vi ikke kun om nye former for lederskab. Vi designer og afprøver metoder, der fremmer et livligt og kreativt lederskab.

Vi ser en fremtid, der kalder på, at vi skaber byer, steder, pladser, organisationer og ja menneskeliv der sætter skabelseskraften i centrum. Tesen lyder, at dét at færdes vel med sig selv, sammen med andre og i tæt forbindelse med lokale steder er kilden til fremtidens forretninger, offentlig værdiskabelse og ja, overlevelse på planet jorden. Ledelse af bæredygtighed – og minimering af CO2 aftryk – er ikke længere tilstrækkeligt, vi må også gen-skabe alt det liv vi har ødelagt (mentalt, socialt, fysisk og stedsligt). Det kalder på et livgivende og kreativ lederskab.

Det betyder, som vi ser det, at kendte begreber, metoder og praksisser udfordres og nye kommer til. Vi frisættes fra en måde at tænke på og bevæger os ind i en nye bevægelse, der er optaget af, at skabe og intensivere mærkbart bedre liv.

Er du nysgerrig så kom og afprøv en eller flere livgivende aktioner i Sydhavn den 20. juni klokken 9:30-15:00. Det koster 650 kr for deltagere, der ikke er medlem af SDG-Aktionsuniversitetet. Virksomheder og organisationer kan få en specialpris, hvis de kommer som en gruppe.

Medlemsskab for 1 år: 3500,00 kr for virksomheder.

Medlemskab for 1 år for enkeltpersoner: kr 1500,00

Medlemmer deltager gratis og kan medbringe en gæst

Skriv til Flemming Olsen: fo@ungdomsbyen.dk for tilmelding og medlemskab. Skriv gerne hvilke aktioner, du vil deltage i (en formiddag + en eftermiddag). Alt overskud går til nye aktiviteter i Aktionsuniversitetet.

Lokation

Vi mødes i Sydhavn, da vi er ved at gøde jorden for en ud af seks Domes of Life i København 2022-2023, hvoraf en – om alt går vel – vil blive placeret i området omkring Karens Minde. En Dome of Life er et samlingspunkt for regenerative fælleskaber, der forbedrer det lokale sociale liv og den stedsbaseret biodiversitet på en og samme tid. Domes of Life er et projekt, som afprøver muligheden af et regenerativt center for bynatur spredt på seks lokationer i København og Frederiksberg. Når vi mødes her, er det får at introducere til projektet og allerede nu være med til at gøde jorden for regenerative fællesskaber.

PROGRAM

Klokken 9:30 Velkommen!

Fælles velkomst ved Karens Minde Kulturhus ved Oleg Kofoed og Christa Amhøj

Klokken 10:00 – 12:00

Vælg mellem følgende aktioner:

Morten Svalgaard Nielsen, konsulent i Region Hovedstaden, scenograf og forfatter, skaber en aktion med titlen Kunst, Ledelse og Sundhed. Sundhedsvæsenet kalder på nye typer af løsninger. Deltagerne kommer med en problemstilling, som de vil arbejde med og de undersøger den gennem kreative og æstetiske metoder, der kan få øje på det skæve og det anderledes. Formålet er at bryde med vanetænkningen i sundhedsvæsenet og at bane vejen for nye handlemuligheder.

Sofie Kempf inviterer ind til en aktion med titlen Brug din krop til at håndtere vores tids epokes kompleksitet. Den undersøger og perspektiverer, hvordan vi, både Individuelt og sammen kan håndtere at være i verden netop nu. Forvent en aktion hvor din krop er fundamentet for opdagelse og læring. Metoden kan efterfølgende anvendes til perspektivering af andre komplekse situationer og cases. Sofie Kempf er ekspert i Embodied Leadership og bevidst brug af kroppens ressourcer i læringsfeltet.

Poula Helth og Johannes Ask Batzer tilbyder en aktion, der hedder Gå og forstå. Den handler om at skabe mærkbart bedre relationer gennem naturen som sanselig dialogmetode. Metoden kan bruges både af par, teams og i forbindelse med tværfaglig fællesskabelse. Poula er forfatter og PhD i læring i prakis. Johannes er brobygger i Ishøj Kommune. Aktionen tager afsæt i bogen “Gå og forstå” (Helth 2020)

Mie Hein, der er iværksætter og ildsjæl i anti-kulturhuset INSP og fra Demokrati Garage, inviterer til en mærkbar demokrati-fitness aktion.

12:00-12:30 Frokost i det grønne (deltagerne betaler selv for frokost / mobile pay)

Vælg ny aktion

Klokken 12:30- 14:30

Christa Breum Amhøj, aktionsforsker, PhD og ekstern lektor på DJØF og CBS, inviterer til en aktion, der hedder Fra ego til eco – den kollektiv omsorg som afsæt for at skabe mærkbart bedre liv . Hvor mange organisationer taler om, at fællesskabelse af opgaven handler om at skabe  psykologisk sikkerhed handler denne aktion om behovet for kollektiv omsorg også med alt det, der er uden for den formelle organisation: arter, biodiversitet, steder. Det handler om at kaste-sig-ind-i verden og generøst undersøge, hvad man kan give tilbage til den. Formålet er at opleve, hvordan et perspektivskifte fra ego til eco kan skabe værdi på nye og overraskende måder i forhold til den opgave, man arbejder med. Aktionen er inspireret af kapitlet “Ledelse i Katastrofernes Tidsalder” (Amhøj og Svalgaard 2021) samt bogen ECO-ART.

Oleg Koefoed og Mads Algren Torp er hhv aktionsfilosof og naturvejleder. De inviterer til en aktion med titlen, Læring i det rene møde – dyb økologi og regenerativt liv Hvordan kan vi lære af, med og i naturen, når det er vores misbrug af naturen der har skabt krisen? Midt i omstillingens kompleksitet er der en vej der kalder på, at vi giver slip på viden og forbehold. At vi muliggør et møde med den natur, som vi taler meget om, men har en tynd relation til. En mere regenerative vej, hvor vi opøver den dybe glæde over at være del af naturen, da lyst engagerer bedre end nødvendighed. Vi inviterer jer til et møde i og med landskabet, fulgt af fælles refleksion over mødets præmisser og muligheder for regenerativt liv, samt hvad det kan betyde for læring og lederskab.

Tine Huge inviterer til en aktion med titlen Træn dine sansestærke muskler. Lær og træn at åbne dig i krop, sanselighed og tilstedeværelse for at kunne forbinde dig med det, der forbinder os – helheden: Natur, krop, sanser, intuition, stedets invitationer, relationer og det kollektive intelligevente. Tine har en baggrund både som cand.mag fra RUC, men har i mange år også arbejdet med spirituelle metoder og ritualer.

14:30-15:00 Afslutning med sommerdrinks: Hvad har vi lært? Hvad er vi nu blevet nysgerrige på?

Læringspunkter

Fælles for alle aktioner er, at de kalder på det livgivende og kreative lederskab, der kan forholde sig til og strategisk og bevidst lede:

  • Kollektiv omsorg:  Den empatiske leder har i dag fokus på psykologisk sikkerhed. Det handler om at skabe tryghed i teamet og i organisationen. Det livgivende lederskab har fokus på den kollektiv omsorg, der handler om at forbinde sig til alle relationer: sig selv, mennesker, steder og liv
  • Den kollektive krop:  Den hierarkiske leder har fokus på at optimere sin egen krop og på at gøre den større i forhold til at skabe en retning for flokken.  Den livgivende leder har fokus på den kollektive krop, der handler om at kunne skabe mærkebare relationer, der får fællesskabet til at blomstre
  • Gensidig inklusion: Den rummelige leder har fokus på at inkludere nye medlemmer.  Det livgivende lederskab har fokus på, at den gensidige inklusion handler om også at forholde sig til, hvordan man selv kan forvandle sig til en mærkbare bedre version af sig selv (og organiseringsform) i mødet med den anden.
  • Affektiv resonans: Den passionerede leder har fokus på, hvordan egne følelsesmæssige udtryk må under-eller overstyres. Den livgivende leder har fokus på, hvordan mærkbart bedre relationer kan skabes, cirkuleres, emergere og bevæge sig på tværs af tid og rum.
  • Byen og naturen som radikale læringsrum: Den gode klasserums-didaktikker har fokus på at skabe sammenspil mellem teori og praksis. Den livgivende underviser bruger steder som afsæt for at undersøge og skabe relationer mellem sig selv, mennesker, steder og planet på radikalt anderledes og mere bæredygtige måder.
  • Uforudsigelighed: Den lærende praktiker opsøger ”well-being” koncepter, der kan give simple svar på komplekse udfordringer og uforudsigelige kriser. Den livgivende leder skaber kreative fællesskaber, der gør, at vi sammen kan forholde os til kompleksiteten og komme styrket ud af desorienteringen.

Pedagogy in the Anthropocene – en lille bogrelease

/ Michael Paulsen & Oleg Koefoed

This book points to critical pedagogies for a liveable future – for our children, for our grandchildren and for our more-than-human relations. It is a much-needed and magnificent book.—Makere Stewart‐Harawira, Professor, Faculty of Education, University of Alberta, Canada.

Vi er så heldige at have Michael Paulsen med os den 20 juni – Michael er en af redaktørerne af en nyligt udkommet international antologi om læring i den antropocæne tidsalder, “Pedagogy in the Anthropocene”. Blandt bogens forfatterne er der mange, som arbejder med fornyende måder at skabe læring der kan møde nogle af vores og de kommende generationers formidable udfordringer. Flere af dagens aktioner er inspireret af antropocæne pædagogiske metoder. Michael Paulsen vil deltage i Olegs og Mads aktion.