INVITATION til den modige leder, den nysgerrige facilitator, den skarpe fagprofessionelle, den regenerative byplanlægger, den fællesskabende studerende, den innovative borger, den menneske-orienterede design-thinker…og det generøse menneske!

SKAB EN PASSAGE TIL EN NY BÆREDYGTIG OG VÆRENSDYGTIG FREMTID

Du er hermed inviteret til en dag i fremtiden allerede nu. Er du nysgerrig på, hvordan ledelse af bæredygtighed udfordrer det eksisterende ledelsesparadigme og vores ledelsespædagogiske metoder, så kom og blive inspireret den 20. juni klokken 9:30-15:00. På denne dag taler vi ikke kun om nye former for lederskab. Vi designer og afprøver metoder, der fremmer et livligt og kreativt lederskab.

Afsættet for dagen lyder at vi står midt i en systemkrise, der kalder på at vi må forbinde os med hinanden på nye og mere livsbekræftende måder. Organisationer, mennesker, steder, arter og byer må indgå i nye former for kreative, livgivende og skabende relationer.

Det kalder på nye former for viden og ikke mindst metoder. Det disse regenerative metoder vi vil afprøve sammen på dagen. Sammen vi vi undersøge: Hvad virker? Og hvordan kan vi forstå effekten?

Er du nysgerrig så kom og afprøv en eller flere livgivende aktioner på Magneten den 4. oktober klokken 9:30-15:00. Det koster 650 kr for deltagere, der ikke er medlem af SDG-Aktionsuniversitetet. Virksomheder og organisationer kan få en specialpris, hvis de kommer som en gruppe.

Medlemsskab for 1 år: 3500,00 kr for virksomheder.

Medlemskab for 1 år for enkeltpersoner: kr 1500,00

Medlemmer deltager gratis og kan medbringe en gæst

Skriv til Flemming Olsen: fo@ungdomsbyen.dk for for medlemskab.

Tilmeld dig her: https://aktionsuniversitetet.nemtilmeld.dk/1/

Lokation

Vi mødes på Magneten, da vi er ved at gøde jorden for en ud af seks Domes of Life i København 2022-2023, hvoraf en – om alt går vel – vil blive placeret i området omkring Refshaleøen. En Dome of Life er et samlingspunkt for regenerative fælleskaber, der forbedrer det lokale sociale liv og den stedsbaseret biodiversitet på en og samme tid. Domes of Life er et projekt, som afprøver muligheden af et regenerativt center for bynatur spredt på seks lokationer i København og Frederiksberg. Når vi mødes her, er det får at introducere til projektet og allerede nu være med til at gøde jorden for regenerative fællesskaber.

PROGRAM

Klokken 9:30 Velkommen!

Fælles velkomst ved Magneten ved Oleg Kofoed og Christa Amhøj

Klokken 10:00 – 12:00

Vælg mellem følgende aktioner:

Morten Svalgaard Nielsen, konsulent i Region Hovedstaden, scenograf og forfatter, skaber en aktion med titlen Kunst, Ledelse og Sundhed. Sundhedsvæsenet kalder på nye typer af løsninger. Deltagerne kommer med en problemstilling, som de vil arbejde med og de undersøger den gennem kreative og æstetiske metoder, der kan få øje på det skæve og det anderledes. Formålet er at bryde med vanetænkningen i sundhedsvæsenet og at bane vejen for nye handlemuligheder.

Sofie Kempf inviterer ind til en aktion med titlen Brug din krop til at håndtere vores tids epokes kompleksitet. Den undersøger og perspektiverer, hvordan vi, både Individuelt og sammen kan håndtere at være i verden netop nu. Forvent en aktion hvor din krop er fundamentet for opdagelse og læring. Metoden kan efterfølgende anvendes til perspektivering af andre komplekse situationer og cases. Sofie Kempf er ekspert i Embodied Leadership og bevidst brug af kroppens ressourcer i læringsfeltet.

Poula Helth og Johannes Ask Batzer tilbyder en aktion, der hedder Gå og forstå – samtaler hvor form, vanding og natur åbner op for en særlig dybde og tyngde ’Gå og forstå’ dækker over en samtaleform hvor en metode til bedre samtaler par imellem (udviklet af PoulaHelth og Hans-Jørgen Filges) gøre sanselig og kropslig gennem vandinger i naturen. Denne form for samtaler er afprøvet med spændende og markante resultater under projektet ’Par i bevægelse i naturen’ i Gentofte Kommune, men har vist sig også at skabe ny og dybere erkendelse, resiliens, mod og energi hos venner, kolleger og andre relationer hvor to mennesker kan føre en samtale mens de går i naturen. 

På dagens workshop vil vi ganske kort fortælle om metoden og vores erfaringer med denne, men først og fremmest invitere jer ud og opleve denne form for livgivende og bevægende samtaler på og med egen krop. Johannes Ask Batzer. Uddannet cand.mag. i filosofi, pt. udviklingskonsulent og brobygger i Ishøj Kommune inden for krydsfeltet mellem kultur og sundhed, har en mangfoldig baggrund som forskningsassistent, klubleder og projektleder/-udvikler på internationale kulturprojekter.

Mie Hein, Demokrati er ikke noget som dumper ned fra himlen og så kan vi bare det. Demokrati er noget vi skal øve os på og træne for at styrke vores demokratiske selvtillid. Til LIVING LAB fokuserer vi på, at i et demokrati har vi både brug for at lære af hinanden, sænke dine parader og stikke næsen i sporet. Samtidig er der brug for kvalitet og fællesskab. Når du giver plads til andres input, står vi stærkere sammen. Derfor træner vi både Nysgerrighedsmusklen og Mobiliseringsmusklen.Demokrati Fitness er et træningskoncept, der udfordrer den traditionelle opfattelse af, hvad demokrati er. Demokrati er noget man skal træne – og det må godt være både sjovt, udfordrende og meningsfuldt imens. Vær med når cheftræner Mie Hein Jørgensen sammen med nyudklækkede demokrati fitnesstrænere introducerer til 30 minutters træninger, som skærper opmærksomheden på de mange muligheder vi som mennesker har for at udøve og påvirke demokratiet i hverdagen.Mie Hein Jørgensen arbejder både professionelt og frivilligt med social bæredygtighed, samskabelse og medborgerskab. Til dagligt arbejder hun i kulturhuset INSP!, er lokal ildsjæl i Roskilde og tilknyttet Demokrati garage i Nordvest som demokrati fitness træner.”

12:00-12:30 Frokost i det grønne (deltagerne betaler selv for frokost / mobile pay)

Vælg ny aktion

Klokken 12:30- 14:30

Christa Breum Amhøj, aktionsforsker, PhD og ekstern lektor på DJØF og CBS, inviterer til en aktion, der hedder Fra ego til eco – den kollektiv omsorg som afsæt for at skabe mærkbart bedre liv . Hvor mange organisationer taler om, at fællesskabelse af opgaven handler om at skabe  psykologisk sikkerhed handler denne aktion om behovet for kollektiv omsorg med alt det, der er uden for den formelle organisation: fx alverdens plante og dyrearter. Det handler om at kaste-sig-ind-i verden og generøst undersøge, hvad man kan give tilbage til den. Formålet er at opleve, hvordan et perspektivskifte fra ego til eco kan skabe værdi på nye og overraskende måder i forhold til den opgave, man arbejder med. Aktionen er inspireret af kapitlet “Ledelse i Katastrofernes Tidsalder” (Amhøj og Svalgaard 2021) samt bogen ECO-ART.

Oleg Koefoed og Mads Algren Torp Hvordan kan vi lære af, med og i naturen, når det er vores misbrug af naturen der har skabt krisen? Midt i omstillingens kompleksitet er der en vej der kalder på, at vi giver slip på viden og forbehold. At vi muliggør et møde med den natur, som vi taler meget om, men har en tynd relation til. En mere regenerative vej, hvor vi opøver den dybe glæde over at være del af naturen, da lyst engagerer bedre end nødvendighed. Vi inviterer jer til et møde i og med landskabet, fulgt af fælles refleksion over mødets præmisser og muligheder for regenerativt liv, samt hvad det kan betyde for læring og lederskab.

Tine Huge inviterer til en aktion med titlen Træn dine sansestærke muskler. Lær og træn at åbne dig i krop, sanselighed og tilstedeværelse for at kunne forbinde dig med det, der forbinder os – helheden: Natur, krop, sanser, intuition, stedets invitationer, relationer og det kollektive intelligevente. Tine har en baggrund både som cand.mag fra RUC, men har i mange år også arbejdet med spirituelle metoder og ritualer.

Morten Blok Hellesøe og Dorthe Kargo inviterer til aktionen Omvej til læring, der kredser om, hvordan vi kan styre mere efter formål end efter produkt i læringsprocesserne, og om hvordan en omvej eller et “svinkeærinde” kan give os et andet og bedre udbytte end den direkte vej. Desuden vil vi eksperimentere med at dele viden på nye måder. Uanset om du kommer fra undervisningsverdenen, fra en offentlig institution, en frivillig organisation  eller noget helt fjerde, inviterer vi til et par legende og undersøgende timer. Morten er udviklingskonsulent i Det danske Spejderkorps og Dorthe har sin egen virksomhed, Kargoteket.

14:30-15:00 Afslutning med sommerdrinks: Hvad har vi lært? Hvad er vi nu blevet nysgerrige på?

Læringspunkter

Fælles for alle aktioner er, at de kalder på det livgivende og kreative lederskab, der kan forholde sig til og strategisk og bevidst lede:

  • Kollektiv omsorg:  Den empatiske leder har i dag fokus på psykologisk sikkerhed. Det handler om at skabe tryghed i teamet og i organisationen. Det livgivende lederskab har fokus på den kollektiv omsorg, der handler om at forbinde sig til alle relationer: sig selv, mennesker, steder og liv
  • Den kollektive krop:  Den hierarkiske leder har fokus på at optimere sin egen krop og på at gøre den større i forhold til at skabe en retning for flokken.  Den livgivende leder har fokus på den kollektive krop, der handler om at kunne skabe mærkebare relationer, der får fællesskabet til at blomstre
  • Gensidig inklusion: Den rummelige leder har fokus på at inkludere nye medlemmer.  Det livgivende lederskab har fokus på, at den gensidige inklusion handler om også at forholde sig til, hvordan man selv kan forvandle sig til en mærkbare bedre version af sig selv (og organiseringsform) i mødet med den anden.
  • Affektiv resonans: Den passionerede leder har fokus på, hvordan egne følelsesmæssige udtryk må under-eller overstyres. Den livgivende leder har fokus på, hvordan mærkbart bedre relationer kan skabes, cirkuleres, emergere og bevæge sig på tværs af tid og rum.
  • Byen og naturen som radikale læringsrum: Den gode klasserums-didaktikker har fokus på at skabe sammenspil mellem teori og praksis. Den livgivende underviser bruger steder som afsæt for at undersøge og skabe relationer mellem sig selv, mennesker, steder og planet på radikalt anderledes og mere bæredygtige måder.
  • Uforudsigelighed: Den lærende praktiker opsøger ”well-being” koncepter, der kan give simple svar på komplekse udfordringer og uforudsigelige kriser. Den livgivende leder skaber kreative fællesskaber, der gør, at vi sammen kan forholde os til kompleksiteten og komme styrket ud af desorienteringen.

Pedagogy in the Anthropocene – en lille bogrelease

/ Michael Paulsen & Oleg Koefoed

This book points to critical pedagogies for a liveable future – for our children, for our grandchildren and for our more-than-human relations. It is a much-needed and magnificent book.—Makere Stewart‐Harawira, Professor, Faculty of Education, University of Alberta, Canada.

Vi er så heldige at have Michael Paulsen med os den 20 juni – Michael er en af redaktørerne af en nyligt udkommet international antologi om læring i den antropocæne tidsalder, “Pedagogy in the Anthropocene”. Blandt bogens forfatterne er der mange, som arbejder med fornyende måder at skabe læring der kan møde nogle af vores og de kommende generationers formidable udfordringer. Flere af dagens aktioner er inspireret af antropocæne pædagogiske metoder. Michael Paulsen vil deltage i Olegs og Mads aktion.