Livlig læring: FNs verdensmål udfordrer “røv til bænk undervisning”. Sæt kryds den 20. juni 2022.  Hvor vi afholder et Living Lab i Sydhavnen

Livlig læring: FNs verdensmål udfordrer “røv til bænk undervisning”. Sæt kryds den 20. juni 2022. Hvor vi afholder et Living Lab i Sydhavnen

Den 20. juni 2022 afholder Aktionsuniversitetet et menneske laboratorium for resiliente og regenerative læringsmetoder

Baggrund

Den første generation, der arbejdede med FNs verdensmål, var optaget af at omsætte målene på måder, der kunne optimere deres forretning på et marked, der i højere og højere grad konkurrerer om at skabe grønne produkter. Perspektivet på organisationer, mennesker og produkter er her stadigvæk præget af industrisamfundets mekanistiske forståelse.

Anden generation gik skridtet videre. Deres statement handlede om, at bæredygtighed ikke kun handler om kommunikation og branding, det handler også om, at skabe nye former for partnerskaber, således at man på tværs af domæner kan skabe nye løsninger. Her begynder man altså også at gentænke, hvad en forretning og en organisation er ved at gå sammen med andre og på tværs af arenaer. Formålet er, at skabe bæredygtige supply chains både horisontalt og vertikalt.

Den tredje generation af bæredygtighed går skridtet videre. Tredje generation udfordrer de forudgående antagelser ved at proklamere, at tiden nu er inde til en regenerativ forståelse. Det handler om, at vi ikke kun skal tilbage til et neutralt stadium af CO’2 udslip. Den regenerative mission handler derimod om konstant at intensivere og multiplicere livet for mennekser, arter og på lokale steder. Vi skal altså skabe mere værdi og mere liv – end vi tager.

Resiliens

På mange måder handler 3. generation af bæredygtighed om resiliens. Vi skal ikke blot overkomme og udholde de udfordringer, vi har bragt os selv i. Vi skal også blive i stand til kreativt at kunne respondere på de udfordringer.

Med det afsæt bliver det mere end nogen sinde relevant at kunne gå på kanten af vores formelle roller og de antagelser, der knytter sig til, hvordan man er en god leder, medarbejder, borger, elev, studerende mm. Et resilient mindset handler om, at det ikke længere er tilstrækkeligt at se op og ned i indefra vores formelle hierarkier og organisationer. Det handler derimod om, at træne den perifere og taktile opmærksomhed: At kunne lære fra andre arenaer end sin egne og at lære indefra de mærkbare øjeblikke.

Det er netop ved at kunne se, hvordan indtryk, forandringer og viden kommer 1000 steder fra, at vi bliver i stand til at kunne se og skabe nye livlige og kreative handlinger i vores tidsalder. En tidsalder, der af flere og flere betegnes som de ekstreme forandringers tidsalder.

Behovet for at transformere den formelle rolle til et regenerativt lederskab, medfører også en lang række af andre mønsterbrud. Det bliver mere og mere afgørende, at vi kan skabe fællesskaber, da individuelle forandringer, ikke er tilstrækkelige. Det er gennem kollektiv omsorg til fællesskabet og til lokale steder, at vi kan skabe landingsbaner for ny lokal og cirkulær bærekraft. Samtidig udfordrer det også vores tilgang til problemer og problemløsning.

I en verden, der er konstant forandring, må vi udfordrer den antagelse, at hvert problem har en simpel løsning. Det afgørende bliver ikke at finde en løsning, men i fællesskab at se og skabe nye muligheder for handling.

“Røv til bænk” undervisning

“Røv til bænk” undervisning er en forståelse af læring, der er udviklet i industrisamfundet. Det er en forståelse, der bygger på den antagelse at læring kan overføres – helt simpelt – fra læreren til den studerende. Den tilgang til læring kommer under hårdt pres, når det handler om at en bæredygtighedsagenda, der handler om at opbygge resiliente fællesskaber, hvor det netop er de kreative og ekstraordinære handlemuligheder, der bliver afgørende for skabelse af liv.

Aktionsuniversitetet arbejder med transformative, regenerative og resonerende pædagogiske metoder. Vi vil gerne dele og udbrede dem, men vi vil gerne gøre det eksemplarisk. I stedet for at skabe en envejs-kommunikation, hvor nogen er eksperter og andre er novicer, vil vi skabe et fællesskab, hvor alle deltagere kan bidrage, således at vi giver gaver – og gengaver til hinanden ved at dele metoder, erfaringer og oplevelser med regenerative læringsmetoder.

Sammenskudsgilde

Den 20. juni er således en dag, der bliver til i fællesskabelsens tegn. Vi mødes nogle gange on-line og fysisk op til dagen, således at vi som et sammenskudsgilde, kan bidrage med et overflødighedshorn af aktioner, der alle handler om at afprøve metoder, der i bæredygtighedens navn, overskrider “røv til bænk” undervisningen.

Vi opfordrer til, at hver eneste aktion, der bliver bragt til det fælles bord, forholder sig til:

PEOPLE: Hvordan invitere deltagere med på tværs af arenaer? Hvad bringer jeg sammen i et fælles vi?

PARTICIPATION: Hvordan bruge kreative, sanselige, regenerative metoder til at sætte tanken i bevægelse?

PLACE: Hvordan interagere med stedets kvaliteter? Vind, vejr, jord, materialer, natur, arter…?

PEACE: Hvordan skabe en kollektiv omsorg for stedet og for hinanden?

PROSPERITY: Hvordan fællesskaber vi det fælles gode?

PLANET: Hvordan giver vi noget tilbage til verden? Hvordan deler vi fx viden?

Domes of Life

Begivenheden er med til at gøde jorden for en af de fem domer, som Aktionsuniversitet i samarbejde med en lang række af partnere, er med til at etablere fem steder i København. Det er domer, der skal være med til at skabe de fællesskaber, der gennem kultur og naturbaserede processer, er med til at skabe passage til fremtidens bæredytige og regenerative København allerede i dag. Det er en levende og livligt eksperiment, der er på jagt efter at skabe symbiose mellem sociale, naturlige, teknologiske og læringsbaserede økologier.