Aktionsuniversitetet deltager i et samarbejde for at fremme kulturens bidrag til klimavenlig og livskabende udvikling i Østersøregionen.

Østersøområdet er et helt særligt område med 10 lande rundt om et hav. De 10 lande, der alle har kyster ud til det fælles hav, har mange forskellige tilgange til bæredygtighed, natur og klima. Ikke mindst havets betydning for livskvalitet for mennesker og andre livsformer i regionen kan dårligt overdrives. Klimaforandringer berører os alle, også selv om konsekvenserne er ulige fordelt og ofte forstærker ulighed. Derfor er det afgørende, at der er stærke forbindelser og levende samarbejde mellem de mange lande i området.

De mange forskellige politikker som forhindrer et smidigt og effektivt samarbejde mellem alle regionens regeringer, giver kulturens aktører en nøglerolle. Kultur kan arbejde på tværs af grænser, opsøge det universelle og udveksle forskellige værdier, og tillade forskelligheder at komme til udtryk. Andre steder er kulturen ledestjerne gennem modige og oplysende projekter der fremhæver konsekvenser klimaforandring. Eller viser vej ind til nye muligheder, partnerskaber og budskaber.

I Culture 4 Climate samarbejdet indgår Aktionsuniversitetet som partner i et forum, hvor vi har udforsket kulturens potentiale som bærer af nye klimavenlige muligheder. Vi bidrager med facilitering, organisering og videndeling på tværs af fag, grænser og nationalitet. Og vi bidrager til at holde fokus på handling og ikke bare ord.

Hovedpartnerne i C4C er: ARS BALTICA (DE), Council of Baltic Sea States (SE), Ecologic Institute (DE), Union of Baltic Cities (POL), Aktionsunversitetet (DK) og Kaunas Artists’ House (LIT). Desuden deltager Growing Pathways (DK), Change Pilots (POL), Climate Focus (DE, og Baltic Sea Cultural Centre (PL) som associerede partnere.

Partnerne forventer at ansøge hos Creative Europe til næste fase af projektet, i foråret 2022.

Kontakt Oleg Koefoed hvis du gerne vil høre mere.