stedsbaserede aktioner – regenerativ bykultur – København 2023 – partnerskaber i byen – aktionslæring – æstetisk aktionsforskning

Gennem læringssamarbejdet Pollination Academy lykkedes det i 2021 at prøve det første lille mini-bynatur-kultur-lab af i et par måneder på Amager i København.

Nu er aktionsuniversitetet i gang med at udvikle et koncept, hvor fem små domes sås som smukke interventioner i fem bydele i hovedstaden. Formålet er på en gang at ændre den måde, vi ser på natur i byen – så vi får øje på naturen som del af byen, dens kultur og dens fællesskaber. Og samtidig udfører aktionsforskende eksperimenter, der berører både det biologiske og det kulturelle liv.

For at kunne gennemføre det projekt arbejder vi sammen med en lang række partnere, både lokalt forankrede som fx miljøpunkter, lokaludvalg og udviklingssekretariater, og mere overgribende, som ITU, AAU og Planetary Guardians.

I partnerskabet indgår også udførende partnere, som Growing Pathways, Khora VR, og Life Exhibitions.

Ambitionen er at de fem domes kan lande i løbet af 2022 og vokse frem i det lokale landskab frem mod 2023, hvor København er verdens arkitekturhovedstad (Copenhagen in Common).

Projektet er under udvikling og fundraising – vil du vide, er du velkommen til at kontakte Christa eller Oleg.