Kreativ Demokrati Legeplads (afholdt)

Teaterøen, København, den 11. oktober klokken 9:30-15:00 (crowdfunding = betal det du synes, det er værd og som du kan give. Vi sender link til mobilepay)

Kære leder, medborger, politiker, ekspert, kunstner, frivillig,

HVOR OG HVORDAN LØSER DU GLOBALE OG VILDE PROBLEMER LOKALT?

Aktionsuniversitetet skaber rum til, at vi gennem kreative, eksperimenterende og legende tilgange kan mødes på nye måder om sager, vi brænder for. Vi inviterer offentlige og private ledere fra alle områder til at deltage.

Som deltager får du samtidig kendskab til at arbejde med FNs verdensmål gennem kreative benspænd, der knytter sig til WHO’s people, participation, place, peace, prosperity, planet.

At skabe et bæredygtig samfund behøver ikke kun at være båret af en angst for fremtiden.

Leg, glæde og lyst til at skabe sammen kan smitte os med den sociale energi, der gør det muligt at begynde lokalt og i det små at skabe de nødvendige bevægelser.

PROGRAM

Klokken 9:00- 9:15 Morgenkaffe og netværk – Magneten på Teaterøen

Klokken 9: 15- 9:45 Velkomst i Magneten og rammesætning af dagen. Den kreative demokrati legeplads gennem WHOs 6 P’er.

Formiddag klokken 10:00-12:30

Aktion 1: Hvordan fastholde og rekruttere i sundhedsvæsenet #detnæresygehusvæsen (lukket for deltagelse) Ved Manon de Jognh, Morten Svalgaard og Hanne Dorthe Sørensen, RegionH


Aktion 2: Hvordan omsætte klimaplaner i kommunerne som entreprenøriske fælleskaber og med ungeliv #dk2030 #lokalbærekraft ved Christa Breum Amhøj og Flemming Olsen, Aktionsuniversitetet.


Aktion 3: Hvordan skabe fælles cirkulærøkonomi #cirkulærøkonomi Annette Kjølby, Asal Mohtashami og Gerald Maurechat


Aktion 4: Hvordan skabe bæredygtige naboskaber og byer #biodiversitet Ved Oleg Koefoed, Growing Pathways

12:30-13:00 Frokost

Eftermiddag klokken 13:00-15:00

Aktion 1E: Hvordan fastholde og rekruttere i sundhedsvæsenet #detnæresygehusvæsen (lukket for deltagelse) Ved Manon de Jognh, Morten Svalgaard og Hanne Dorthe Sørensen, RegionH


Aktion 2E: Hvordan skabe fælles cirkulærøkonomi #cirkulærøkonomi Annette Kjølby, Asal Mohtashami og Gerald Maurechat


Aktion 3E: Hvordan skabe bæredygtige naboskaber og byer #biodiversitet Ved Oleg Koefoed, Growing Pathways


Aktion 4E: Hvordan bruge naturens uderum og lokale steder til at skabe tilhørsforhold for (unge) perifere stemmer og skærpe deres fremtidssans #lokalbærekraft ved Dorthe Kargo

Aktion 7: Hvordan kan vi bruge fødevare til at skabe social entreprenøriske startups. Et virksomhedsbesøg på Reffen. #økoværdi Flemming Olsen

15:00 -15:30 Fælles opsamling: Hvad har vi lært? Refleksioner sætte op på væggen i Magneten.

Mulighed for at netværke og hænge ud.

Kontakt os:

Skriv hvilke aktioner, du gerne vil deltage i formiddag og eftermiddag: christa.breum.amhoj@gmail.com