FÆLLESSKABELSE OG OFFENTLIG INNOVATION

FÆLLESSKABELSE OG OFFENTLIG INNOVATION

På Human Horsens skal Christa Breum Amhøj fra Aktionsuniversitetet holde oplæg om Fremtidens Ledelse. Op til dagen skal vi sammen med Sund By Horsens gentænke Sundhedscentrerets relation til ensomhed.

Sammen har vi udviklet og designet en fællesskabscykel som frivillige, borgere, fagprofessionelle og kunstnere kan bruge til at skabe mærkbare relationer og begivenheder lokalt.

Nu når alt begynder at åbne op skal cyklen ud på stierne og skabe dialog og relationer sanselige og performative greb. det bliver det mobile og sanselige Sundhedscenter på cykel.

Det er alle disse mikroskopiske og mærkbare processer mellem mennesker, vi har manglet under nedlukningen og som vi nu skal øve os på igen. Og hvis, der er noget nyt og i den forstand radikalt innovativt, så er det det, der endnu ikke er sat ord på. Det er denne “nye” og “ukendte” viden om velfærd, som cyklen skal aktivere ved at bevæge sig rundt som eksperimenterende begivenheder.

Fællesskabscyklen har også et skab. Spørgsmålet er, hvordan det skab kan bruges? Hvilke ideer kan deles? Hvilke kvaliteter og ressourcer kan forbindes? Hvilke relationer kan, der skabes gennem “flaskeposter”, der placeres i skabet? Kan vi skabe en gave-økonomi, hvor vi ikke bliver rige af at eje ressourcer, men rige ved at dele gaver af relationer?

Samtidig bliver borgerne, allerede inden cyklet kører ud, inviteret med til at skabe processerne omkring cyklen. De får på skift den gule førertrøje i forhold til at kortlægge, hvor, hvordan og med hvem at cyklen skal kører rundt på stierne i Horsens.

Det er Ingunn S. Jakobsen, der er leder af Sund By Horsens og som samarbejder med Christian Høegh Gregersen i forhold til at realisere visionen.