Er du det medlem vi leder efter?

Vores byer, organisationer, virksomheder, foreninger og familier står overfor en række udfordringer, som kan være svære at løse indenfor de institutionelle rammer, vi allerede har skabt. De er nemlig ofte en del af selve problemet. Aktionsuniversitetet skaber rum til et levende og energi-fyldt mellemrum, hvor vi kan undersøge og adskille udfordringer og løse dem på nye sjove, lærerige og kloge måder. Vi tilbyder og skaber et livslangt læringsrum for forskere, ledere, medarbejdere, performance-designere, kunstnere, aktivister, studerende, borgere og mange flere. Vores ambition er at skabe en åben og generøs platform, hvor vi deler visdom, ideer og metoder med henblik på at få vores byer, organisationer og liv til at blomstre.

Alt det bliver kun til, hvis du vil være med.

Vil du være med til:

 • at skabe det læringsrum, hvor du er fri til at undersøge relationelle, organisatoriske og samfundsmæssige problemer og udfordringer på nye måder?
 • at udfolde disse udfordringer med deltagere på tværs af fagprofessioner, roller og grænser?
 • at overskride den dominerende funktionelle rationalitet og afprøve mere eksperimenterende og kreative metoder i opgaveløsningen (Vi kalder det Future Culture)?
 • at udforske og skabe ledelse af offentlig værdi og bæredygtighed sammen med andre ligesindede?
 • at blive Aktionsuniversitetets med-forsker i forhold til undersøgelse af, hvordan vi skaber mærkbart bedre velfærdsliv for alle arter.

Som medlem af Aktionsuniversitetet får du adgang til

 • at vække din indre “aktivist” og at gøre en forskel for verden – og at tage det statement alvorligt
 • at være en del af og at skabe en fælles læringsplatform med afsæt i dit eget engagement. Du får, hvad du giver til fællesskabet
 • at undersøge problemer og udfordringer ved at pille dem fra hinanden og at sætte dem sammen på nye måder
 • at løse globale udfordringer lokalt
 • at være en del af selv-organiserende aktioner, der arbejder med en udfordring, så længe den sociale energi brænder
 • at eksperimentere med og at dele metoder til at sætte tanken i bevægelse

Deltag i og skab:

Selvorganiserende aktioner, laboratorier, online talks og vær med til at skabe et lokalt Aktionsuniversitetet – et civiluniversitet – drevet af mennesker, der brænder for at undersøge, udforske og at gøre en forskel.

Du kan både deltage i selv-organiserende aktioner – og i workshops, der forbinder disse aktioner med hinanden. På den måde vil vi skabe en økologi af viden på tværs af områder.

Pris

Vi starter op med et medlemskab – og en medlemskabspris, der særligt henvender sig til dem, der gerne vil deltage med engagement, viden, omsorg og lyst til at skabe en fælles læringsplatform.

Individuelt medlemskab 1000,00 kr pr. år

Organisatorisk medlemskab 3000,00 kr pr år

Skriv til morten.svalgaard@gmail.com eller christa.breum.amhoj@gmail.com hvis du vil være medlem – så sender vi dig en invitation til det næste on line informationsmøde om Aktionsuniversitetet.