Verdensmålene (også kaldet SDG’erne) handler om at gentænke den rationalitet, der har været med til skabe de udfordringer, vi har idag. Læring, viden, ledelse og lederskab må gentænkes.

SDG Aktionsuniversitet slipper læring fri fra undervisningslokalet. Det slipper opgaven fri fra hierarkiet. Det slipper naturen fri i byerne. Og det slipper vores metoder fri fra fagområder og vidensområde.

SDG Aktionsuniversitetet handler om at have modet til at krydsbefrugte opgaver, læring, viden og metoder.

Læring/viden/organisering bliver til, når vi bevæger os – og når vi bliver bevæget, berørte, provokeret, inspireret, udfordret – og når vi mærker glæden. Læring bliver til, når vi løfter foden og beslutter os for at sætte den en smule anderledes og kvalitativt bedre.

Slip opgaven fri fra hierarkiet. Slip kommunen fri fra Rådhuset. Slip organisationen fri fra hovedkontoret. Slip læring fri fra hovedet. Slip power points fri fra undervisningslokalet. Slip lederskabet fri fra den patriakalske leder, der går foran.

Tesen er, at et hvert skridt “der slipper de rigide forventnings-strukturer” kan gøre, at hierarkiet, kommune, organisationen, den urbane natur og læring i undervisningslokalet bliver kvalitativt bedre. Det handler ikke om enten at vælge hierarkiet eller om at vælge fællesskabelsen. Målet er, at bruge alle de ressourcer vi har til at intensivere selve Livet!

Så kom ud i-mellem-rummet. I byens rum. I det usagte rum. I det mærkbare rum. Blev beriget, udfordret, provokeret. Skab ny viden. Gør viden – som en håndværker der skaber et værk, der kan bruges, genbruges og omformes. Vi er in-the-making.

Vores planet sender os en hilsen fra fremtiden: DU MÅ SKÆRPE DIN HANDLEKRAFT! Dine handlinger gør en forskel. Dét handler ikke kun om at “skabe mere velfærd for mindre” ved at skabe en kvalitativ og mærkbar velfærd for flere. Det handler om at gøre det verden har brug for.

Tag fat i opgaven, stedet, relationerne, dyrene, tingene, naturen. Forbind dig aktivt til dette levende og viberende netværk af liv. Sammen skaber vi en økologi af aktioner, bevægelser og eksperimenter, der gør det verden har brug for. Når vi forbinder os til dette vibrerende netværk handler opgaven ikke kun om at løfte én opgave. Det handler om at skabe et helt nyt MILJØ en helt ny ØKOLOGI af viden, læring og organisering.

Dét er forbundet med risici. Når vi løfter foden for at undersøge, hvordan vi kan sætte den ned på en kvalitativ bedre måde sammen, kan det skabe disorientering, tvivl og provokation. “Jeg plejer jo…!”. Derfor er opgaven for alle deltagere at være med til at skabe et omsorgsfuldt rum, hvor vi tager vare på hinanden. Det er kun gennem kollektiv omsorg og opmærksomhed og gennem kollektive og deltagende processer og teknikker, at vores midlertidige “disorientering” kan blive en mulighed for at skabe bedre velfærd.

Vi bruger metoder, teknikker og eksperimenter fra aktionsforskning og læring til at skabe det kollektive rum! På den måde dokumenterer og kvalificerer vi også processerne undervejs. Vores procesmodel er inspireret af WHOs 6 p’er (people, place, participation, peace, prosperity, planet), der retter sig mod at skabe lærende, levende og bæredygtige byer. Bæredygtighed bliver transformativ læring.

Er du nysgerrig på, hvordan du/I kan arbejde med din opgave som en økologi af bevægelser – en sociale bevægelse?

Du kan deltage som aktivist, forsker, partner eller som praktiker. Du kan som kommunal-aktivist, forsknings-aktivist eller borger-aktivist dele din viden om aktioner på hjemmesiden eller du kan låne dig/jer ud til aktører, der vil skabe sammen med dig. Vi formidler relationer – vi så gerne, at det blev på præmisserne af en gave-økonomi. Når det gælder større aktører – med flere muskler at gøre godt med – arbejder vi dog (endnu) med en penge-økonomi.