FREMTIDENS LEDERSKAB: Moving Towards Eco.

FREMTIDENS LEDERSKAB: Moving Towards Eco.

Mange ledere oplever, at deres organisatoriske problemer bliver komplekse – og at løsningen på et problem skaber et nyt. Ledelseslitteraturen kalder dem “wicked problems”.

Et problem knytter an til hele systemet. Løser du det et sted, har det betydning et andet sted.

Derfor må vi begynde at kunne lede på, hvordan problemer hænger sammen i netværk og er gensidigt forbundne. Det betyder, at vi må kunne lede på tværs og i fællesskaber. Det betyder også, at vi i højere og højere grad må arbejde ud fra devisen om, at det er opgaven, der sætter holdet – og dermed kursen. Præmissen om, at vi – og vores opgaver – er gensidigt forbundne skaber en central ny opmærksomhed: Med den tilgang begynder vi også at få øje på, at vi må lede værdi på flere bundlinier. Vi må skabe værdi for hele økosytemet.

Wicked problems kalder således på nye tilgange til ledelse, hvor vi bevæger os fra et målstyrings- og kontrolparadigme til et mere transformativt og adaptivt perspektiv på ledelse. Det betyder, at vi går fra primært at finde problemer og løsninger i en kendt verden til, at vi begynder at lede på muligheder i en ukendt verden, der konstant er i bevægelse. Vi må begynde at forholde os ikke kun til fremtiden, men til fremtidens fremtid. Det er en fremtid uden nogen kendt horisont.

Hvem er du?: Du har måske arbejdet teoretisk og praktisk med “wicked problems” og med din refleksionsevne i forhold til at håndtere krydspres og nye forventninger. Nu leder du efter et sted, hvor du kan supplere den refleksive viden med måder, hvorpå du kan arbejde endnu mere strategisk med at transformere dit eget personlige lederskab. Du leder efter et forløb, der er endnu tættere på dit lederskab og på din praksis.

Problemstillinger: Måske er du nysgerrig på følgende:

Ledelse fra siden: Vil du gerne træne dit personlige lederskab i forhold til at kunne lede på tværs af roller, siloer og organisationsgrænser – og uden, at du nødvendigvis har den formelle rolle?

Ledelse af polyfoni: Vil du gerne få redskaber til at kunne lede i en organisatorisk kontekst, hvor der er mange forskellige koder på spil (fx omsorg, økonomi, politik, pædagogik)?

Ledelse af potentialitet: Vil du gerne kunne træne dit personlige lederskab i forhold til at lede og skabe muligheder. I stedet for primært at lede på simple og tekniske problemer, der skal løses?

Ledelse af økosystemer: Vil du gerne træne dit personlige lederskab i forhold til at lede værdi på flere bundlinier?

Vækker det din interesse – så kontakt os endelig? Vi kan eksempelvis skræddersy et aktionslæringsforløb i din organisation (Kontakt: christa.breum.amhoj@gmail.com) Eller invitere dig til et sommerskole forløb (2021) (Kontakt: mortensvalgaard@gmail.com).

Baggrund: Fremtidens kompetencer peger i retning af at kunne håndtere uforudsigelige forandringer. Det kalder på, at vi skaber stærke relationer mellem offentlige organisationer, myndigheder,  private virksomheder, ngo’er, lokale fællesskaber,  startups, uddannelsesinstitutioner, universiteter og lokale steder.

Det udfordrer vores måde at forstå ledelse og organisering på. Det er ikke længere tilstrækkeligt at bruge sin funktion, sin viden og erfaring inden for ét system. Vi skal alle bruge al den viden, vi har skabt på alle mulige forskellige arenaer til i fællesskab at skabe nye bæredygtige handlinger.

Vi inviterer ledere med på denne rejse til at arbejde med sig selv på måder, der kan give nye svar på, hvordan vi sammen kan skabe kreative, bæredygtige, demokratiske og sunde fællesskaber i en verden i uforudsigelig bevægelse.

Aktionslæring: Vi arbejder med afsæt i aktionslæring og prøvehandlinger i egen organisation. Det er ikke længere tilstrækkeligt at regne det hele ud på forhånd og/eller at planlægge. I en ukendt fremtid må vi kunne lede ved strategisk at kunne arbejde med at mobilisere og iværksætte en serie af aktioner i praksis.