Aktionsskolen for bynatur er en knopskydning af Aktionsuniversitetet på Prags Boulevard

Aktionsskolen for bynatur er en knopskydning af Aktionsuniversitetet på Prags Boulevard

Aktionsskolen for Bynatur gør klar til at lande!
Vores formål er at gøre alle mennesker til medskabere af bynatur. Jo flere vi er der skaber bynatur, des bedre bliver vi til at passe på den. Og det er den bedste måde at gøre hver eneste kvm fuld af liv og mere resilient.

Aktionsskolen samarbejder med eksperter – biologer, rewildere, landskabsarkitekter, klimaforskere, mytefortællere, osv, for der findes masser af viden inden for det her område. Men der er også masser af plads til nytænkning. Og det er afgørende at vi kommer i berøring med jorden, træerne, vandet, luften. At vi selv er med til at skabe det. Derfor bygger vi en mobil Aktionsskole for bynatur og lokal bæredygtighed.

I får også glæde af aktionsskolens mobile hus til aktionskonferencen på Refshaleøen/Teaterøen til september! På forhånd tusind tak og må jeres frø spire og jeres træer blive store og kaste dejlige skygge over mangfoldige samtaler og legende dage.