FORLØB TIL KONSULENTER I KOMMUNER – At skabe bæredygtige handlinger gennem mikro-eksperimenter i egen praksis

FORLØB TIL KONSULENTER I KOMMUNER – At skabe bæredygtige handlinger gennem mikro-eksperimenter i egen praksis

Vi arbejder med mange forskellige aktionslæringsforløb. Alle bliver de designet til de udfordringer, der er relevante at arbejde med.

Nedenfor er et eksempel på et forløb designet til staben i en større dansk kommune, hvor deltagerne skal arbejde med at omsætte visioner om en omstillingsplan og en social vision, således at man samarbejder og skaber værdi på tværs og med borgere.

Aktionsforløbet tager her afsæt i den teoretiske præmis, at det er ”det skabende nærvær”, der må i centrum, når det handler om at skabe ny værdi, handlinger og løsninger på tværs af grænser. Derfor startede forløbet med en kreativ workshop på Teaterøen.

Et eksempel på et undersøgende og eksperimenterende aktionslæringsforløb.

  1. Sommer-landingsbane: Introduktion til at arbejde med Scharmers U-teori og med mikro-eksperimenter ud fra et affektivt og sanseligt perspektiv. Hvorfor og hvordan eksperimentere med New Public Management? Hvorfor og hvordan bruge aktionslæring i egen praksis? Introduktion til forløbet og til begreber som affekt, passage, fremtidens fremtid. Afprøvning af metoder til at observere, lytte aktivt, sanse, give slip og til at omstrukturere.

Gennem arbejde med Scharmers U-teori udpeger hver enkelt deltager en opgave de gerne vil arbejde videre med i forhold til at undersøge potentielle og kvalitative bedre handlemuligheder.

Sommerferie

  1. Revitalisering af mikro-eksperimentet: Analyse til handling 

Vi genbesøger Scharmers U-teori således, at vi bliver mere og mere fortrolige med at kunne skabe åbninger til fremtiden ved at handle på vores virkelige følte tanker her og nu. Hver enkelt deltager genbesøger den opgave, de har mod på at arbejde videre med. Er det den rigtige? Eller er der en anden, der er mere aktuel?

Pit-stop: Fælles deling af observationer (logbog). Hvordan går det med at eksperimentere? Hvad tænker du, hvad mærker du, hvad gør du? Hvordan ser du, mærker du og registrerer du forandring i forhold til opgaven, de andre/organisationen og omverdenen? Hvad vil du gøre mere af? 

  1. Genbesøg mikro-eksperimentet: Analyse til handling 

Den/de eksperimenterende handlinger kortlægges og med afsæt i Scharmers U-teori undersøges, hvorvidt og hvordan mikro-eksperimenterne leder til nye eksperimenter? Skabes der en økologi af nye og kvalitative bedre handlinger? Hvad åbner/lukker?

 Pit-stop: Fælles deling af observationer (logbog). Hvordan går det med at eksperimentere? Hvad tænker du, hvad mærker du, hvad gør du? Hvordan ser du, mærker du og registrerer du forandring i forhold til opgaven, de andre/organisationen og omverdenen? Hvad vil du gøre mere af?

  1. Kortlægning af eksperimenter – hvad har vi lært? Hvad kan vi sammen forandre?

Sammen kortlægger vi alle eksperimenter i gruppen. Hvad forbinder eksperimenterne?

Hvilke potentialer rummer de? Hvorvidt og hvordan kan de omstrukturerer vaner, rutiner, mødeformer? Hvorvidt og hvordan skaber de værdi på flere bundlinier (fx tillid, mærkbare relationer, inklusion, bedre løsninger, effektive møder, skabelseskraft).  Hvad er næste fælles skridt?